CE-märkning av fritidsbåtar

Sedan 16 Juni 1998 skall i stort sett alla nya och importerade båtar och vattenskotrar mellan 2,5-24m som tas i bruk på den europeiska marknaden vara CE-märkta. Båtarna skall provas och CE-märkas i enlighet med Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG (ändrat genom 2003/44/EG).
Marine Certification Scandinavia AB är specialiserat på att bistå företag och privatpersoner i samband med CE-märkning av nya och importerade båtar. Vi samarbetar med det holländska företaget European Certification Bureau Nederland som är Anmält Organ med nr. 0614.

 

Viktig information till ägare av importerade ej CE-märkta båtar

EU-kommissionen har sedan 2008 arbetat med att ta fram ett nytt Fritidsbåtsdirektiv som ska ersätta de gamla direktiven 94/25/EC och 2003/44/EC. Den 13 november 2013 röstades det nya direktivet (Recreational Craft Directive 2013/53/EU) igenom i Europaparlamentet. Den viktigaste förändringen i det nya direktivet för den som äger en privatimporterad icke CE-märkt båt eller funderar på att importera en båt omfattar betydligt tuffare krav vad gäller motorers utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar.

De nya reglerna är harmoniserade med de regler som gäller i USA sedan 2010. I praktiken innebär detta att inombordare och motorer utrustade med drev endast klarar kraven om de är utrustade med katalysator. Båtar av med motorer av årsmodell 2010 eller äldre har generellt inte detta vilket gör att dessa motorer inte klarar de nya kraven.

Båtar kan certifieras mot det gamla regelverket fram till 18 januari 2017. Därefter gäller de nya reglerna. Om du idag äger en icke CE-märkt båt där motorn inte är utrustad med katalysator och som klarar de nya kraven så rekommenderar vi att certifieringsprocess påbörjas senast i januari 2016 så att processen ska bli klar i god tid innan de nya reglerna träder i kraft fullt ut. Efter januari 2017 krävs motorbyte för att kunna certifiera icke CE-märkta båtar som inte är utrustade med katalysatormotorer.

 

Varför ska jag CE-märka min importerade båt? Det finns flera goda skäl till varför du som importör bör CE-märka din båt. Vi listar några av dem här.

   

 

Copyright © 2011 Marine Certification Scandinavia AB