CE-märkning av fritidsbåtar

Sedan 16 Juni 1998 skall i stort sett alla nya och importerade båtar och vattenskotrar mellan 2,5-24m som tas i bruk på den europeiska marknaden vara CE-märkta. Båtarna skall provas och CE-märkas i enlighet med Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG (ändrat genom 2003/44/EG).
Marine Certification Scandinavia AB är specialiserat på att bistå företag och privatpersoner i samband med CE-märkning av nya och importerade båtar. Vi samarbetar med det holländska företaget European Certification Bureau Nederland som är Anmält Organ med nr. 0614.

 

 

Viktig information till dig som äger en importerad och icke CE-märkt båt

Från och med 18 januari 2017 träder ett nytt Fritidsbåtsdirektivt i kraft. De viktigaste förändringarna i det nya fritidsbåtsdirektivet är:
• Tydligare och mer långtgående skyldigheter för ekonomiska aktörer (tillverkare, distributörer, importörer och tillverkarens representant).
• Endast privatimportörer får certifiera produkter som tillverkats utan certifiering.
• Skärpta krav på EU-länderna vid godkännande och tillsyn av anmälda organ Krav på EU-länderna att straffa den som tillhandahåller en produkt som inte fyller kraven

Dessutom införs bl a krav på bättre räddningsstegar och system för toalettavfall samt nya avgaskrav för dieselmotorer över 37 kW och för bensinmotorer.
Det nya direktivet ersätter det nuvarande 18 januari 2017. Då ska även motsvarande svenska lagar och föreskrifter vara införda. Produkter som certifierats enligt det gamla direktivet får säljas fram till 18 januari 2017. För utombordsmotorer med effekt under 15 kW gäller en övergångstid till 2020.

Källa: Transportstyrelsen

 

Går min båt att certifiera?

Det finns ett antal faktorer som avgör detta. Främst vad det sitter för motor/motorer i båten och när båten placerades på marknaden (i fallet med importerade båtar är det avgörande när båten kom in till Europa). I stora drag gäller följande:

  • Båtar som placerades på marknaden före 1 jan 2006 kan certifieras mot kraven i Recreational Craft Directive 94/25/EG
  • Båtar som placerades på marknaden mellan 1 jan 2006 och 18 jan 2017 kan certifieras mot kraven i Recreational Craft Directive 94/25/EG samt kraven i tillägget 2003/44/EG. I 2003/44/EG tillkom krav kring buller och avgasemissioner som måste uppfyllas.
  • Båtar som placerades på marknaden efter 18 jan 2017 kan certifieras mot kraven i Recreational Craft Directive 2013/53/eu. I 2013/53/eu har bland annat kraven kring avgasemissioner blivit hårdare. För exempelvis båtar med inombordare med bensin som drivmedel krävs att de uppfyller de så kallade CARB 4-star “Super Ultra Low Emissions” med maximalt 5 g/kw-hr av HC+NOx. I praktiken är det endast katalysatorutrustade motorer som klarar dessa krav.

Ofta krävs mindre modifieringar för att båten sa kunna bli godkänd. Kontakta oss gärna om du överväger att certifiera din båt.

Varför ska jag CE-märka min importerade båt? Det finns flera goda skäl till varför du som importör bör CE-märka din båt. Vi listar några av dem här.