CE-märkning av fritidsbåtar

Sedan 16 Juni 1998 skall i stort sett alla nya och importerade båtar och vattenskotrar mellan 2,5-24m som tas i bruk på den europeiska marknaden vara CE-märkta. Båtarna skall provas och CE-märkas i enlighet med Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG (ändrat genom 2003/44/EG).
Marine Certification Scandinavia AB är specialiserat på att bistå företag och privatpersoner i samband med CE-märkning av nya och importerade båtar. Vi samarbetar med det holländska företaget European Certification Bureau Nederland som är Anmält Organ med nr. 0614.

 

 

Viktig information till dig som äger en importerad och icke CE-märkt båt

Från och med 18 januari 2017 träder ett nytt Fritidsbåtsdirektivt i kraft. De viktigaste förändringarna i det nya fritidsbåtsdirektivet är:
• Tydligare och mer långtgående skyldigheter för ekonomiska aktörer (tillverkare, distributörer, importörer och tillverkarens representant).
• Endast privatimportörer får certifiera produkter som tillverkats utan certifiering.
• Skärpta krav på EU-länderna vid godkännande och tillsyn av anmälda organ Krav på EU-länderna att straffa den som tillhandahåller en produkt som inte fyller kraven

Dessutom införs bl a krav på bättre räddningsstegar och system för toalettavfall samt nya avgaskrav för dieselmotorer över 37 kW och för bensinmotorer.
Det nya direktivet ersätter det nuvarande 18 januari 2017. Då ska även motsvarande svenska lagar och föreskrifter vara införda.
Produkter som certifierats enligt det gamla direktivet får säljas fram till 18 januari 2017. För utombordsmotorer med effekt under 15 kW gäller en övergångstid till 2020.

Källa: Transportstyrelsen

 

I praktiken innebär detta att inombordare och motorer utrustade med drev endast klarar kraven om de är utrustade med katalysator. Båtar av med motorer av årsmodell 2010 eller äldre har generellt inte detta vilket gör att dessa motorer inte klarar de nya kraven.

Båtar kan certifieras mot det gamla regelverket fram till 18 januari 2017. Därefter gäller de nya reglerna. Om du idag äger en icke CE-märkt båt där motorn inte är utrustad med katalysator och som klarar de nya kraven så rekommenderar vi att certifieringsprocess påbörjas senast i september 2016 så att processen ska bli klar i god tid innan de nya reglerna träder i kraft fullt ut. Efter januari 2017 krävs motorbyte för att kunna certifiera icke CE-märkta båtar som inte är utrustade med katalysatormotorer.

 

Varför ska jag CE-märka min importerade båt? Det finns flera goda skäl till varför du som importör bör CE-märka din båt. Vi listar några av dem här.