CE-märkning av fritidsbåtar

Sedan 16 Juni 1998 skall i stort sett alla nya och importerade båtar och vattenskotrar mellan 2,5-24m som tas i bruk på den europeiska marknaden vara CE-märkta. Båtarna skall provas och CE-märkas i enlighet med Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG (ändrat genom 2003/44/EG).
Marine Certification Scandinavia AB är specialiserat på att bistå företag och privatpersoner i samband med CE-märkning av nya och importerade båtar. Vi samarbetar med det holländska företaget European Certification Bureau Nederland som är Anmält Organ med nr. 0614.

Varför ska jag CE-märka min importerade båt? Det finns flera goda skäl till varför du som importör bör CE-märka din båt. Vi listar några av dem här.

   

Nytt direktiv för CE-märkning av Fritidsbåtar
Ett nytt direktiv för certifiering av fritidsbåtar håller på att tas fram av EU-kommissionen och representanter från de olika medlemsländerna. En viktig föreslagen förändring i direktivet är att bara motorer med katalysator kommer att få säljas på den europeiska marknaden. Detta innebär att alla importerade båtar som finns på marknaden idag inte kommer att kunna certifieras utan att motorbyte till en motor med katalysator.

Vi rekommenderar därför alla båtägare till importerade icke CE-märkta båtar att göra en certifiering så snart som möjligt för att undvika framtida problem och kostsamma modifieringar.

Copyright © 2011 Marine Certification Scandinavia AB